روش های ارسال – آرن شبکه

ارسال تهران رایگان

 

ارسال برای تمام مشتریان شهر تهران (خرید بـالای 20 میلیون تومان) رایــگان مـــــی باشــد

آرن شبکه

ارسال از طریق تیپاکس

 

تیپــاکـس یکــی از راه حل هــای منــاسب بــرای ارســـــــــال سریع و امــــــــن محصولات شما می باشد. در اینجـــا می تـــــوانید شـــهرهای تحــت پــوشش تیپـاکس را مشـاهده کنید.

آرن شبکه

ارسال از طریق پست جمهوری اسلامی

 

پست یکی از قدیمی ترین راه های ارسال بار در ایـــران می باشد. به دلیــل اعتــــبار بیــشتر نســـبت دیگــــر شــــرکت های ارسال بار،پست یکی از روش های محبوب مشتریان می باشد

آرن شبکه

ارسال شهرستان ها رایگان

 

ارسال برای تمام مشتریانی که بیشتر از 20 میلیون تومان خرید کنند، رایگان می باشد.

آرن شبکه

ارسال از طریق باربری

 

بــــه دلــــیل ســــرعت بـــالا در ارســــال و البـته محـــدودیــت هــــــایی کـــــه شــرکت های نظیر تیپاکس دارند، هنـــــوز بسیاری از مشتریان عزیز باربری را برای ارسال انتخاب می کنند.

آرن شبکه

ارسال از طریق هوایی

 

بسیاری از مشتریان بــه دلـیل نیاز فوری بــه محصولــات خریداری شده خود، درخواســـت ارسال سریع آنها را دارند که این موضع تنها بـــا ارسال هوایی امکـــان پذیر خــــواهد بـــــود.

آرن شبکه